กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.อ่าวน้อย คร้ังที่ 1/2565รายละเอียด :
    

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพันธ์ุศักดิ์  ใจใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่่าวน้อย มอบหมายให้ นายนคร  ศรีสุทานันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เป็นประธานในการประชุมคณะการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วย นายเมธา  ศักดิ์เิกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย และคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.อ่าวน้อย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยและอุทกภัย ภายในเขต อบต.อ่่าวน้อย จำนวน 39 ราย และพิจารณาให้ความช่วยเหลือดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมสภา อบต.อ่าวน้อย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**