กิจกรรม : โครงการ "ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" ประจำปี 2562


รายละเอียด :
    

 โครงการ "ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" ประจำปี 2562
วัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยกลุ่มเสี่ยงให้เกิดความตระหนัก เข้าใจปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหา สร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จัดโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1. โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม
รุ่นที่ 2. โรงเรียนบ้านคั่นกระได, โรงเรียนบ้านหนองเสือ, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกรฎาคม 2562 และ 11 กรกฎาคม 2562

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562    อ่าน 46 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**