กิจกรรม : โครงการ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยได้จัด
โครงการ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
วัตถุประสงค์
1.สร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุนชน เพื่อปกป้อง ส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.พัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประชาชนและบุคลากรทุกระดับ
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แม่และครอบครัวตัวอย่างในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โครงการจัดขึ้นวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนิคม กม.5

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2562    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**