ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราเงินเดือนตามบัญชี 2และเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
04 พ.ค. 2558
2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
06 พ.ค. 2558
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ(ฉ.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
433
07 พ.ค. 2558
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ(ฉ.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
434
08 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1