ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
04 พ.ค. 2558
2 แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
06 พ.ค. 2558
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ฉ.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
433
07 พ.ค. 2558
4 ประกาศหลักเกณฑ์ให้ลูกจ้าง อบต.ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม(ฉ.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
08 พ.ค. 2558
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ฉ.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
426
11 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1