ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 พ.ค. 2558
2 แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
06 พ.ค. 2558
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ฉ.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 พ.ค. 2558
4 ประกาศหลักเกณฑ์ให้ลูกจ้าง อบต.ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม(ฉ.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 พ.ค. 2558
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ฉ.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
11 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1