ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2554 (ฉ.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
04 พ.ค. 2558
2 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2557 (ฉ.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 พ.ค. 2558
3 แนวทางการจ้างพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 พ.ค. 2558
4 หารือกรณีพนักงานจ้างขาดราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
08 พ.ค. 2558
5 หารือกรณีพนักงานจ้างลาไปรับราชการทหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 พ.ค. 2558
6 หารือการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
12 พ.ค. 2558
7 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1