ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ก.อบต. จังหวัด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
11 พ.ค. 2558
2 การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
12 พ.ค. 2558
3 การประกาศกำหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
14 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1