ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางฯ การจำแนกตำแหน่งข้าราชการ (ระบบแท่ง)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 พ.ค. 2558
2 แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
12 พ.ค. 2558
3 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉ.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 พ.ค. 2558
4 ประกาศ ก.ถ.กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2559
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดประจวบฯ กำหนดตำแหน่งเข้าสู่ระบบแท่ง ปี 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ม.ค. 2559
6 การจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 ม.ค. 2559
7 บัญชีกลุ่มประเภทตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของตำแหน่งประเภทเดียวกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ม.ค. 2559
8 บัญชีปรับปรุงสายงานจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ม.ค. 2559
9 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปในระบบเเท่ง 21 ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 ม.ค. 2559
10 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 ม.ค. 2559
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ปี 2558
98
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1