ข่าวสาร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องประชุมสภาและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 472 คน