ข่าวสาร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมสร้างถนน (Asphalt Overlay) จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 490 คน