ข่าวสาร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
เรื่อง : ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 466 คน