ข่าวสาร
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
เรื่อง : ประมูลซื้อ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมสเปรย์บาร์ฉีดล้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 491 คน