ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
12 มิ.ย. 2558
2 ประมวลผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมวินัยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
12 มิ.ย. 2558
3 แผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
485
10 มิ.ย. 2558
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
09 มิ.ย. 2558
5 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
426
08 มิ.ย. 2558
6 ประกาศฯ มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
438
05 มิ.ย. 2558
7 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
488
04 มิ.ย. 2558
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
577
17 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1