แผนอัตรากำลัง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 เม.ย. 2562
2 แผนอัตรากำลัง-3-ปี-ประจำปีงบประมาณ-2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ต.ค. 2560
3 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 พ.ค. 2558
4 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 พ.ค. 2558
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 พ.ค. 2558
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
11 พ.ค. 2558
7 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 พ.ค. 2558
8 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 พ.ค. 2558
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 พ.ค. 2558
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1