แผนอัตรากำลัง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
01 ต.ค. 2563
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
391
10 เม.ย. 2562
3 แผนอัตรากำลัง-3-ปี-ประจำปีงบประมาณ-2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
05 ต.ค. 2560
4 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
442
14 พ.ค. 2558
5 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
431
13 พ.ค. 2558
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
12 พ.ค. 2558
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
11 พ.ค. 2558
8 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
416
07 พ.ค. 2558
9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
426
06 พ.ค. 2558
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
441
05 พ.ค. 2558
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
420
04 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1