ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการจัดหาราวจับกันตกทางลาดสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
22 ส.ค. 2560
2 ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
455
21 ส.ค. 2560
3 ประมูลซื้อ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมสเปรย์บาร์ฉีดล้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
21 ส.ค. 2560
4 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ 7 (นายวิม เงินทิพย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
456
16 ส.ค. 2560
5 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที 9 (นายยิ่งยศ ทิพย์ธัญญา) ดาวน์โหลดเอกสาร
479
16 ส.ค. 2560
6 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ 10 (นายอาทิตย์ หน่อคำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
489
16 ส.ค. 2560
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและซ่อมสร้างถนน (Asphalt Overlay) จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
476
21 ก.ค. 2560
8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องประชุมสภาและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
459
14 ก.ค. 2560
9 โครงการจัดทำครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายจ่ายค้างจ่าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
470
14 ก.ค. 2560
10 โครงการปรับปรุงถนนสายประชาสงเคราะห์ ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3