ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการปรับปรุงถนนสายรวมน้ำใจ หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
28 ธ.ค. 2558
12 โครงการปรับปรุงถนนสายสามัคคีร่วมจิต (ซ.ในหุบ) หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
28 ธ.ค. 2558
13 โครงการปรับปรุงถนนสายนิคมสงเคราะห์ 4(อ่างหิน) หมู่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
28 ธ.ค. 2558
14 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยด้วน-เขาดิน (ซ.ประชาสงเคราะห์ 5) หมู่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
28 ธ.ค. 2558
15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายน้ำโจน ซอยกลาง หมู่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
28 ธ.ค. 2558
16 โครงการปรับปรุงถนนสายลงทะเล-หัวบ้านทุ่งมะเม่า หมู่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
28 ธ.ค. 2558
17 โครงการปรับปรุงถนนสายเขาเสน-ทุ่งยาว (ปากทางเข้าบ้านทุ่งยาว) หมู่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
28 ธ.ค. 2558
18 โครงการปรับปรุงถนนสายประชาสงเคราะห์ 5 (ตอนกลาง) หมู่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
28 ธ.ค. 2558
19 โครงการก่อสร้างถนนไมตรีสวรรค์ (เนินสวรรค์) หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
28 ธ.ค. 2558
20 โครงการก่อสร้างถนนทางเบี่ยงแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมทางเข้า-ออกอาคารที่ทำการอบต.อ่าวน้อยหลังใหม่ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3