ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองผักแว่น-บ่อจันทร์ หมู่่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
28 ธ.ค. 2558
22 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (กันเงิน) และ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
09 พ.ย. 2558
23 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย หลังใหม่ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (กันเงิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
493
09 พ.ย. 2558
24 โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการการใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
498
25 ก.ย. 2558
25 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
516
27 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3