ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   

 พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานประจำรถเตาเผาขยะ จำนวน 1 อัตรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2563