ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ)(ฉบับที่ 10/2563)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563