แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารภายในเขต อบต.อ่าวน้อย
     
แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารภายในเขต อบต.อ่าวน้อย ผลการบันทึกการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563