งานทะเบียนพาณิชย์
     
งานทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก)
   
 
    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2558