ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภมอื่น
   
 
   

  ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2564