การใช้และรักษารถของ อบต
     
การใช้และรักษารถของ อบต ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. 2548
   
 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. 2548
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2558