ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2565