ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเล็กแรกเกิด ประจำปีงบฯ 2559
   
 
   

 อบต.อ่าวน้อย ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 - 31 มีนาคม 2559  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2558