ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารประมาณการ ค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยได้จัดทำเอกสารประมาณการ ค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่บรรจุในข้อร่างบัญญัติงบประมาณ 2561 และมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2560