ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (กันเงิน) และโครงการก่อสร้างระบบประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กันเงิน) งวดที่ ๒ รวม ๗ โครงการ
   
 
   
joker123
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 543