ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
   

 - การประการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - รายละเอียด ประมาณการราคาโครงการประเภท งานก่อสร้างประกอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

- โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2561