ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารแสดงสินค้า (OTOP) โครงการเขาทุ่งกระต่ายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กันเงิน)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2557