ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
   
 
   

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2562