ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ การขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์ www. nrct.go.th

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2562