กระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
     
กระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกองคลัง
   
 
   

 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกองคลัง

1. การจัดเก็บภาษี

2.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2562