กระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
     
   
 
   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่่อสุขภาพ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2562