ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ
   
 
   

 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสิ่ยง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้านที่ 5 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง

3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเสาทาวเวอร์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาสงเคราะห์ 2 หมู่ที่ 6 (งินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างหิน (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่ 8 ผงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinh)

6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อนอกหนองยายเอม - สายประชาสงเคราะห์ 6 หมู่ที่ 15 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2562