ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา 4 โครงการ
   
 
   

 1 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านตำบลอ่าวน้อย จำนวน 22 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต.อ่าวน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินลาดด้านหน้าที่ทำการ อบต.อ่าวน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานจอดรถ คสล.(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2562