ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17
   
 
   

  ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 ท่านสามารถคลิก เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลได้ ตามลิงค์ http://www.prachuaplocal.go.th/view_detail.php?boxID=3453&id=147726

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2562