ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA 3 เฟส พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2556 ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กันเงิน)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2557