ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ (แบบ บก.01) จำนวน 1 โครงการ
   
 
   

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ (แบบ บก.01)  จำนวน 1 โครงการ 

โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยประชาสงเคราะห์ 3 (ตอนบน)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562