ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558
   
 
   

1.การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2558

2.การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558

3.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2558

4.การเข้าสำรวจทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี ประจำปี 2558

5.ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2558 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

รายละเอียด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2557