งานทะเบียนพาณิชย์
     
งานทะเบียนพาณิชย์ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ขอจดทะเบียนพาณิชย์
   
 
   

 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

1. ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

2. ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)

3. ขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2562