ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
   
 
   

 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย          อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2562