ประกาศเปิดเผยราคากลาง
     
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 1 โครงการ
   
 
   

 โครงการก่อสร้างระบบประปาซอยประชาสงเคราะห์ 3 ตอนบน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2563