รายงานการประชุมพนักงาน อบต.
     
รายงานการประชุมพนักงาน อบต. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน มกราคม 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มกราคม. 2563