ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 (เงินสะสม)

- ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินสะสม)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มกราคม. 2563