ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
 
   

 กระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามรูปภาพนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในปี 2563 เท่านั้น 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563