ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ
   
 
   

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมจิต ม. 1 และ ม. 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสะเดา ม. 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมสงเคราะห์ 1 (เจ๊กน้ำ) ม. 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปกรณ์พิบูลย์ ม. 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสงค์เคราะห์ 5 (ตอนกลาง) ม. 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปายะดำรงค์ (ซอยบ้ายผู้ใหญ่) ม.9  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนรอบใน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายสำนักสงฆ์บ้านบึง - คั่นกระได ม.5 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานเลียบชายทะเลพร้อมรางระบายน้ำ (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ม. 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2563