ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน จำนวน 4 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   

1.ประกาศ

2.ประกาศราคากลาง

3.รายงานพร้อมระบุวิธี

4.ประกาศวันและเวลา

5.รายงานผลการประมูล

6.ประกาศผลผู้ชนะ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2558