งานทะเบียนพาณิชย์
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 144 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 156 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 140 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 144 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 130 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2558
แบบยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 141 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1